UFS Systemy instalacji podpodłogowych

OBO Bettermann - Systemy podpodłogowe

Estrichüberdecktes Kanalsystem Systemy pokryte warstwą wylewki można stosować dla wszystkich rodzajów powłok: jastrychu cementowego, asfaltu lanego i jastrychu pływającego. Kanały są dostępne w wysokościach 28, 38 i 48 mm i dla każdej wysokości w szerokościach 190, 250 i 350 mm. Dokładniejsze dane dotyczące przekroju użytkowego zawarte są w części produktowej katalogu. Kanały są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej z powłoką cynkową 275 g/m². Kanały są dzielone na 2 lub 3 komorowe za pomocą przegród z blachy stalowej. Minimalna wysokość wylewki wynosi dla jastrychów cementowych 35 mm. System kanałów można stosować w biurach, budynkach administracyjnych i przemysłowych, na powierzchniach wystawienniczych i w budownictwie mieszkaniowym.

Jak to narzędzie online wspiera podczas procesu projektowania

Auswahlhilfe To narzędzie online pozwala wybrać odpowiednie systemy podłogowego dla danego projektu. Niezależnie od tego, czy już znasz OBO czy potrzebujesz pomocy przy wyborze systemu, który odpowiada projektowi, to narzędzie pozwala sporządzić, edytować i eksportować dane szybko, łatwo i dokładnie.

2.0